Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

 

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi nguyên con đông lạnh (size 500G-UP; 9kgs/thùng)&VN

KG

1,2

Kuwait

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá diêu hồng 800 GR/UP đông lạnh&VN

KG

2,55

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

FROZEN RED TILAPIA GGS ( CA DIEU HONG NGUYEN CON DONG LANH) (SIZE 600-800, IWP 10KG/CTN)&VN

KG

2,44

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800-1000G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1,9

Monaco

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH&VN

KG

2,235

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) SIZE: 1000GRAM-UP. ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG&VN

KG

1,37

Colombia

CANG VICT

FOB

CÁ TRA (BASA) CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus), Bulk10kgs/ctn&VN

KG

1,8

Mexico

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH; 10 KGS/THUNG; SIZE 120-170 GR ; 2200 THUNG&VN

KG

3,65

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh

LBS

1,67

United States of America

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi cắt lát thành phẩm đông lạnh

KG

12,2714

Japan

HO CHI MINH

FOB

CÁ CỜ KIẾM STEAK ĐÔNG LẠNH ( SP sử dụng NL trong nước và NL nhập khẩu)

KG

6,9

Italy

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng saku đông lạnh

KG

15,6525

United States of America

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng loin đông lạnh

KG

7

Spain

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

8,7466

Marshall Islands

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

VN

KG

1,6

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH&VN

KG

6

Malaysia

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,6

Russian Federation

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TOM SU DONG LANH XUAT KHAU, NHAN HIEU " SILVER STAR", IQF HLSO EASY PEEL BLACK TIGER SHRIMP-ASC, SIZE 16-25 (DONG GOI: 1KG X 10 (20% GLAZE/CTN), XUAT XU: VIET NAM&VN

KG

11,65

Switzerland

CANG VICT

FOB

Mực khô &VN

KG

9,5

Thailand

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

52

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon 185g (48lon/ thùng)&VN

BAO

31,2

Thailand

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng túi

KG

3,46

Israel

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

1,8364

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp ( 1885gr/ hộp)

BAO

8,1667

United States of America

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

30,2

Germany

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá ngừ ngâm nước muối đóng túi - Net 1kg(POUCHED SKIPJACK FLAKES IN BRINE WITH VEGETABLE BROTH, NW/DW : 1KG/950GR)

CAI

3,2

Chile

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

2,6551

United States of America

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng hộp

KG

3,9103

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hỗn hợp tôm thẻ tẩm sốt đông lạnh( 20 bags/case 5 kgs)

KG

9,9

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm đông lạnh luộc - Boiled W/P PD CP-N 100/300 10kgx1&VN

KG

11,9

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt chân trắng PTO luộc đông lạnh&VN

POUND

4,76

United States of America

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Thit ngheu lua luoc dong lanh IQF, size: 1000-1500 pc/kg, 20% ma bang, 1kg x 10/ctn&VN

KG

2,98

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt nghêu đóng lon sắt 211x400 ( 1 thùng = 12 lon )

BARREL

15,3

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC