Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Khô Cá Cơm hiệu con ngựa (10kgs/thung)&VN

BAO

105,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá đổng fillet còn da đông lạnh, Đóng gói 10kg/thùng SIZE 1/3 LBS

KG

7,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA PHI LE DONG LANH (SIZE: 220G UP, INTERLEAVE 5KG X 2/CTN, 100% NW)&VN

KG

1,71

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm sú tươi đông lạnh có 512 New và MP2. HLSO ; Size: 8/12 , Packing: 4LB/BLOCK X 6/CTN.

LBS

7,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu và ớt đóng lon 165g (48lon/ thùng)&VN

BAO

23,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh. Gồm 5.000 thùng, đóng gói đồng nhất 8Kg/Thùng (N.W). Size: 220/UP&VN

BAO

10,00

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá thu cắt khoanh đông lạnh (400gr/bag, 10kg/ctn, sl : 72ctns)&VN

KG

5,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x108 (6 oz) (nắp dể mở)

BARREL

13,45

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

25,20

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm Sú nguyên con tươi đông lạnh, xuất xứ "Viet Nam", 1.0kg/semi block x 10box/ctn, bao bì " SV", size 12&VN

KG

13,50

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA PHI LE DONG LANH(SIZE 220-300GR, INTERLEAVED 3KG X 250/CTN/PALLET, 100%NW)

KG

1,92

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá đỏ củ Fillet đông lạnh - Size: 30/40; 40/50; 50/70&VN

KG

5,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá diêu hồng size 800/UP đông lạnh&VN

KG

2,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ bò đóng hộp ngâm dầu 48 lon x 185 grams &VN

BAO

29,60

CANG ICD PHUOCLONG 1

FOB

Cá TRA PHI LÊ ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus).SIZE: 170-220; 120-170 (GR/PC)&VN

KG

1,80

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 300-400 (GR/PC)&VN

KG

1,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt còn đuôi hấp đông lạnh, size 31/50 , đóng gói : 225g/túi x 6/thùng; 1852 thùng&VN

KG

9,26

CANG VICT

FOB

Cá tra (basa) fillet đông lạnh: (SIZE 85-125G; 170-225G; 225G-UP)&VN

KG

1,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh, đóng gói IQF, 10kg/thùng, size: 170/220gr: 1050 thùng&VN

KG

1,41

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm sú tươi đông lạnh (HOSO). Size 8/10. 1KG/BOX X 10/CTN. 70%NW, 30%GLZ&VN

KG

11,80

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh (size 170-220GR; 120-170G)&VN

KG

1,52

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh. Size 6. Packing: 380Gr/Box X 12/Ctn&VN

KG

14,37

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ vằn đóng trong bao nhựa đã hấp đông lạnh (Số Lượng: 0,413 Tấn)

TAN

4,201,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không phân size; Packing: IQF, 10 kgs/bag/ctn; Lot: VN026VI267)

KG

2,01

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước muối đóng lon - Net 1885gr (CANNED CHUNK LIGHT TUNA IN WATER WITH VEGETABLE BROTH, SALT ADDED (6/66.5OZ)&VN

BARREL

26,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC