Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi tươi đông lạnh size 800/1000 (Qui cách: 5 kgs/túi; 4 túi/thùng; 1,088 thùng)&VN

KG

1,7

CANG CONT SPITC

FOB

Cá rô phi NC 2 PCS/PA đông lạnh 900g/pa x 10 bịch/thùng&VN

KG

2,33

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh (size 800G-UP; 9kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

1,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) SIZE: 1000GRAM-UP. ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG&VN

KG

1,75

CANG VICT

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH&VN

KG

0,884

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA NGUYEN CON DONG LANH&VN

KG

0,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Nguyên Con đông lạnh, size 600-1200, 10kg/kiện&VN

BAO

20,1

CANG VICT

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

4,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Fillet Đông Lạnh&VN

LBS

2,15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus), Size 7-9 (oz/pc), 10 kgs/ctn. 80% Net weight, 20% glazing&VN

KG

2,44

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH&VN

KG

3,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet cắt nuggets đông lạnh&VN

KG

3,82

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

THỊT CÁ BIỂN XAY ĐÔNG LẠNH (SURIMI SS) (1,500 CTNS; NW:20KGS/CTN,GW:20.8KGS/CTN) (CÁ ĐỔNG, CÁ MỐI, CÁ XÔ...)&VN

KG

2,69

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Khúc Đông Lạnh

KG

11,06

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá trích khô&VN

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng - 12kg/CTN&VN

KG

7,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá hiên&VN

KG

5,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,4

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

Cá ngừ ngâm nước muối đóng túi - Net 1kg (POUCHED CHUNK LIGHT TUNA IN BRINE, NW/GW : 1KG/950GR)

CAI

3,598

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (142gr/hộp)

BAO

0,7583

CANG QT CAI MEP

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,6362

CANG QT CAI MEP

FOB

Cá ngừ đóng hộp &VN

BAO

33,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,5089

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

36

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

43,75

CANG VICT

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

23,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29

CANG CONT SPITC

FOB

Cá hồi fillet cắt lát 6g cấp đông

KG

23,6299

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

37,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC