Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá diêu hồng đông lạnh&VN

KG

2.86

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800-1000G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1.9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

ca tra xe buom dong lanh, dong bulk 20 kg/thung&VN

KG

1.8504

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Fillet Đông Lạnh&VN

LBS

2.13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus), Size 7-9 (oz/pc), 10kgs/ctn&VN

KG

2.04

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá hồi cắt lát thành phẩm đông lạnh

KG

9.995

HO CHI MINH

FOB

cá cờ kiếm cube đông lạnh&VN

KG

6.08

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây dài loin đông lạnh

KG

5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

9.6674

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CHẢ CÁ CHUỒN ĐÔNG LẠNH

KG

2.3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

KHÔ CÁ CHỈ&VN

KG

3.25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TOM SU DONG LANH XUAT KHAU, NHAN HIEU " SILVER STAR", IQF HLSO EASY PEEL BLACK TIGER SHRIMP-ASC, SIZE 16-25 (DONG GOI: 10 X 1KG (20% GLAZE)/CTN), XUAT XU: VIET NAM&VN

KG

11.65

CANG VICT

FOB

Tôm thẻ tươi đông lạnh size 41/70&VN

KG

11.35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô AA5&VN

KG

12.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz)

BARREL

38.8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

45.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (142gr/hộp)

BAO

0.7812

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng túi

KG

3.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0.6812

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

32.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng hộp

KG

3.6848

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

2.5659

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Tôm thẻ thịt chân trắng PTO luộc đông lạnh&VN

POUND

4.72

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh&VN

KG

13.6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

THIT NGHEU LUA LUOC DONG LANH.SIZE:1000/1500.&VN

KG

2.8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC