Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá diêu hồng NCLS size 800 gr/UP đông lạnh&VN

KG

2,96

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi (đỏ) nguyên con đông lạnh (size 500-800G; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

2,29

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800-1000G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800G-UP; 9kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

1,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA NGUYEN CON DONG LANH&VN

KG

0,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh. Đóng gói 10kg/kiện&VN

KG

1,76

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh&VN

BAO

20,1

CANG VICT

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

4,35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh.Size 120g up. Đóng gói 5kg x 2/kiện&VN

KG

3,79

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus), Size 7-9 (oz/pc), 10 kgs/ctn&VN

KG

2,34

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Fillet Cắt Đông Lạnh&VN

LBS

2,28

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh: (SIZE 220G-UP; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

2,23

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng loin đông lạnh

KG

4,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

10,11

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Khô cá ngân&VN

KG

6,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ (12KG/CTNS)&VN

KG

2,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá trích khô&VN

KG

4,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

6,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH &VN

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,4

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

3,8288

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

8,6666

CANG QT CAI MEP

FOB

CÁ NGỪ SỌC DƯA SỐT CÀ ĐẬU HÀNH 185G&VN

BAO

19

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ bò đóng hộp ngâm dầu (1.880gr/hộp, 6hộp/thùng)&VN

BAO

41,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon (48lon/ thùng)&VN

BAO

35

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

23,3

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá nục xốt cà hiệu " Ba cô gái", 190g x 48 cans/carton. Hàng mới 100%&VN

BAO

25,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm nước muối đóng lon sắt 307x108 ( 1 thùng = 48 lon ) ("XTRA" BRAND; ORDER NO.: 30703471)

BARREL

16,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nghêu hấp đông lạnh, 10KGS/CTN&VN

KG

2,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NGHÊU TRẮNG NGUYÊN CON LUỘC ĐÔNG LẠNH, SIZE: 60/80&VN

POUND

0,69

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC