Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá diêu hồng size 800-Up GR/PA đông lạnh&VN

KG

2,86

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800-1000G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA NGUYEN CON DONG LANH&VN

KG

0,74

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh (size 800-1200G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1,51

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá Đỏ củ móc mang đông lạnh&VN

KG

3,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh&VN

KG

3,38

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH DHE

KG

1,2541

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Lườn cá hồi fillet , lột da cắt loin cấp đông

KG

14,72

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng loin đông lạnh

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

10,9428

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CÁ CƠM KHÔ NGUYÊN CON A3&VN

KG

4,4

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Khô cá chét, hàng mới 100%&VN

BAO

5,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,6

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá trích khô&VN

KG

2,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm sú thịt đông lạnh, đóng goi: 5 kg x 2/thùng: 775 thùng&VN

KG

18,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô. Dried Squid. Trọng lượng: 10kg/ 1 thùng&VN

KG

7,04

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

MƯC KHÔ AAA6&VN

KG

13,32

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô, hàng mới 100%&VN

BAO

16,4599

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu 195g/lon

LON

0,7592

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 603X408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

53

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước muối đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

9,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước muối đóng túi - Net 1kg (POUCHED SKIPJACK FLAKES IN BRINE WITH VEGETABLE BROTH, NW/DW : 1KG/950GR)

CAI

3,201

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

2,7039

TNHH XNK TAY NAM

FOB

NGAO LUỘC ĐÔNG LẠNH&VN

KG

1,97

DINH VU NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC