Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G/H

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH&VN

KG

1,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra (basa) nguyên con đông lạnh (size 1000G-UP; 10kgs/thùng; net 85%; mạ băng 15%)&VN

KG

1,78

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh. Size 800 up , đóng gói 10 kg/kiện&VN

KG

1,64

CANG VICT

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 300-up (GR/PC). 2KGS X 5/CTN, &VN

KG

2,69

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH ( Packed: Interleaved 5kgs x 2 / carton)&VN

KG

3,23

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Fillet Cắt Đông Lạnh&VN

LBS

2,23

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi trout sushi cắt lát đông lạnh 8g/pc

KG

16,0239

CANG VICT

FOB

CÁ CỜ KIẾM LOIN ĐÔNG LẠNH&VN

KG

8,04

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ steak đông lạnh (loại A)&VN

KG

6,348

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CHẢ CÁ ĐỔNG ĐÔNG LẠNH

KG

2,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

VN

KG

1,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Mai khô&VN

LBS

6,4

CANG T.HOP B.DUONG

FOB

Cá trích khô&VN

KG

4,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon

KG

4,4921

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm muối đóng túi NW 3000g/ DW 2950g (4 túi/thùng)

CAI

13,75

CANG TIEN SA(D.NANG)

FOB

Cá ngừ ngâm nước muối đóng túi - Net 120gr (POUCHED CHUNK LIGHT TUNA IN WATER WITH VEGETABLE BROTH, SALT ADDED (48/4.23 OZ))

CAI

0,4497

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

0,7968

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu nành đóng hộp 603x408, DW 1260g, dầu/muối 70:30

BAO

41,2

CANG TIEN SA(D.NANG)

FOB

Cá ngừ ngâm muối đóng túi NW 7000g, DW 6820g 3 pouchs/ carton.

BAO

91,5

CANG TIEN SA(D.NANG)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

32,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

BAO

35,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

BAO

30,5

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

3,1299

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng lon sắt 603x408 ( 1 thùng = 6 lon ) ("NO LABEL"; CONTRACT NO.: 50321/2017)

BARREL

23,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hành lý cá nhân và Đồ dùng gia đình đang sử dụng: Đồ ăn khô: mì, chè, café

BAO

0,5

NULL

FOB

NGHÊU TRẮNG NGUYÊN CON HẤP ĐÔNG LẠNH, SIZE 60/80&VN

KG

1,2

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Nguồn: VITIC