Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi (đỏ) nguyên con đông lạnh (size 350-450G; 10kgs/thùng)&VN

KG

2,24

CANG VICT

FOB

Cá Rô Phi Nguyên Con Đông Lạnh&VN

LBS

0,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá diêu hồng nguyên con làm sạch đông lạnh size 2/3 PCS &VN

KG

2,3

CANG VICT

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 300-UP (GR/PC). 2KGS X 5/CTN, &VN

KG

2,4

CANG VICT

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh, size 7/9, packing: IQF, Bulk 10 kg/ctn, lot VN483 VI 317&334&VN

KG

2,125

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HD 854-855-856 - CA TRA FILLET DONG LANH. IQF 10 KG/THUNG&VN

KG

1,37

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH VN ( 1 THUNG = 10KGS )&VN

KG

3,18

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH; 10 KGS/THUNG; SIZE 120-170 GR ; 2200 THUNG&VN

KG

3,65

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cá hồi fillet cắt loin (cỡ 300/400) cấp đông

KG

16,6986

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CỜ KIẾM PORTION ĐÔNG LẠNH&VN

KG

7,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Khúc Đông Lạnh

KG

8,9236

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Khô cá chét, hàng mới 100%&VN

KG

5,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng - loại 10/CTN&VN

KG

7,22

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TOM SU DONG LANH XUAT KHAU, NHAN HIEU " SILVER STAR", IQF HLSO EASY PEEL BLACK TIGER SHRIMP-ASC, SIZE 16-25 (DONG GOI: 10 X1KG (20% GLAZE)/CTN), XUAT XU: VIET NAM&VN

KG

11,65

CANG VICT

FOB

Tôm thẻ tươi đông lạnh size 41/50&VN

KG

12,45

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô. Dried Squid. Trọng lượng: 10kg/ 1 thùng&VN

KG

6,92

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực Khô Lột Da LLAA&VN

KG

30,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô AA5&VN

KG

14

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

KG

3,8288

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

KG

3,776

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

8,3333

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

28,7

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng lon sắt 307 x113 (1 thùng = 24 lon)

BARREL

25,6206

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm đông lạnh luộc - Boiled W/P PD CP-N 100/300 10kgx1&VN

KG

12,23

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh size 71/90&VN

KG

13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh; đóng gói: Bulk 10kgs x 1/ctn; size: 41/60; số kiện: 1,201 ctns; NW: 12,010.00 kgs._&VN

KG

12,95

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Thit ngheu lua luoc dong lanh IQF, size: 1000/1500 pc/kg, 10kg bulk/ctn&VN

KG

2,93

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC