Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi nguyên con đông lạnh size 150-200. Packing: IQF 800gr/bagx10bag/ctn, with rider, 8kg/ctn.&VN

KG

0,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá diêu hồng NCLS size 800 gr/Up đông lạnh&VN

KG

2,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh (size 1000G-UP; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

1,78

CANG VICT

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh.Size 800gr up. Đóng gói 10kg/kiện&VN

KG

1,69

CANG VICT

FOB

CÁ TRA (BASA) CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus),10kgs/ctn&VN

KG

1,98

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá tra fillet đông lạnh.Size 120gr up. Đóng gói 5kg x 2/kiện&VN

KG

3,48

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Fillet Đông Lạnh&VN

LBS

2,13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH; 10KGS/THÙNG; SIZE 120-170 GR : 1970 THÙNG&VN

KG

4,6

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CÁ CỜ KIẾM CUBE ĐÔNG LẠNH&VN

KG

6,54

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đại dương đông lạnh , size: SAKU (10lbs/thùng)&VN

LBS

5,76

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ steak đông lạnh&VN

KG

7,12

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ NGỪ CẮT KHÚC BỎ DA, BỎ XƯƠNG ĐÔNG LẠNH

KG

8,47

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

11,5454

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CHẢ CÁ CHUỒN ĐÔNG LẠNH

KG

2,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

KHÔ CÁ CHỈ&VN

KG

4,7323

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá ngân&VN

KG

7,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá mai lạt&VN

KG

11,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,5

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá trích khô đông lạnh; packing :1.5 kgs/ctn x 6ctn/bundles&VN

KG

3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

32,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

BAO

28,5

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,4017

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (142gr/hộp)

BAO

0,7583

CANG QT CAI MEP

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

29,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon 160g (04lon/ hộp, 12hộp/thùng)&VN

BAO

27,5

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz)

BARREL

22

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm nước muối đóng lon sắt 307x108 ( 1 thùng = 48 lon ) ("XTRA" BRAND; ORDER NO.:30655380)

BARREL

16,27

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá hồi fillet cắt lát 7g (loại A) cấp đông

KG

15,85

HO CHI MINH

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

22,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NGHÊU TRẮNG NGUYÊN CON HẤP ĐÔNG LẠNH, SIZE 80/100&VN

KG

1,08

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

THIT NGHEU LUA LUOC DONG LANH.SIZE:1000/1500.&VN

KG

3,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC