Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Cá diêu hồng 800 GR/UP đông lạnh&VN

KG

2,354

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800-1000G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA NGUYEN CON DONG LANH &VN

KG

8,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 300-UP (GR/PC). 2KGS X 5/CTN, &VN

KG

2,4

CANG VICT

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH ( 1THUNG= 15LBS)&VN

POUND

1,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH DHE

KG

1,37

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh, size 7/9, packing: IQF, Bulk 8 kg/ctn, lot VN483 VI 409, 410 & 411&VN

KG

2,125

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi cắt lát thành phẩm đông lạnh

KG

10,2958

HO CHI MINH

FOB

Cá ngừ vây vàng steak đông lạnh

KG

9,4797

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng loin đông lạnh

KG

7,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Khúc Đông Lạnh

KG

9,5737

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH&VN

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá trích khô&VN

KG

2,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng - loại 10/CTN&VN

KG

7,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,2

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

Khô cá chét, hàng mới 100%&VN

KG

4,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt đông lạnh size 55/65&VN

KG

12,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ tươi đông lạnh size 41/50&VN

KG

12,45

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô. Dried Squid. Trọng lượng: 10kg/ 1 thùng&VN

KG

5,83

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

MƯC KHÔ PP ĐEN (M)&VN

KG

6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

31,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp 1880g (6 lon/ thùng), nhãn BON GOUSSE&VN

BAO

26

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng lon sắt 307x113 ( 1 thùng = 24 lon )

BARREL

25,6206

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp 185g (48 lon/ thùng), nhãn FOODY&VN

BAO

31

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x109 (nắp dể mở)

BARREL

33,2

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

KG

3,9974

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

2,7039

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh size 61/80&VN

KG

12,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm tẩm bột 75g/cái

KG

7,36

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

THỊT NGHÊU LỤA LUỘC ĐÔNG LẠNH.SIZE:700-1000.&VN

KG

2,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC