Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi bỏ nội tạng đông lạnh (1kg/bag, 10bag/ctn, 10kg/ctn, sl: 380ctns)&VN

KG

2,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá điêu hồng nguyên con làm sạch đông lạnh size 3 con/bịch, 900g/PA x 10 bịch, 9kg/CTN&VN

KG

2,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi ( đỏ ) nguyên con đông lạnh: (SIZE 600-800G; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

2,6

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá chim nguyên con đông lạnh, size 500UP. Hàng mới 100%&VN

KG

0,81

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Fillet đông lạnh, size 120-UP, 5kg x 2/kiện&VN

KG

4,04

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh (size 220-300G; 10kgs/thùng)&VN

KG

3,73

CANG HIEP PHUOC(HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh

LBS

2,15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH&VN

KG

3,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi cắt lát thành phẩm đông lạnh

KG

11,375

HO CHI MINH

FOB

Cá ngừ steak đông lạnh&VN

KG

6,346

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

10,0099

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá trích khô size 5/7B; 7/9B&VN

KG

2,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

29,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,1666

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu với ớt đóng lon 150g (48lon/ thùng)&VN

BAO

28

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước muối đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

10,1666

CANG QT CAI MEP

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

7,4

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x108 (6 oz) (nắp dể mở)

BARREL

30

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

20,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC