Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800-1000G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá diêu hồng size 800-Up GR/PA đông lạnh&VN

KG

2,86

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillets đông lạnh&VN

KG

4,19

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 300-UP (GR/PC). 2KGS X 5/CTN, &VN

KG

2,24

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Sản phẩm cá hồi sushi cắt lát đông lạnh (9g (60), vụn (61))

KG

17,667

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CỜ KIẾM CUBE ĐÔNG LẠNH&VN

KG

6,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,1335

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá cơm sấy khô đóng thùng cát tông hàng mới 100%&VN

KG

2

DINH VU NAM HAI

FOB

Cá trích khô đông lạnh; packing:1.50kgs/ctn&VN

KG

3,89

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt đông lạnh size 51/60&VN

KG

12,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô AA5&VN

KG

13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

17,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ bò đóng hộp ngâm dầu đậu nành (185gr/hộp, 48 hộp/thùng) (HĐ: 23/SPM-17)&VN

BAO

33

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ bông ngâm dầu đóng Lon in 170g/lon

LON

0,5532

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp (HDYSB 5515/7057484673); 200G/hộp; 24hộp/thùng

BAO

18,45

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

39,5

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

30,44

CANG VICT

FOB

Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng hộp

KG

3,9103

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

3,1025

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

2,6108

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt luộc PTO cấp đông&VN

POUND

5,38

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh size 61/80&VN

KG

12,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC