Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

CÁ RÔ PHI LÀM SẠCH NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH; BLACK TILAPIA WHOLE GUTTED AND SCALED PACKED IN VP BAG , 10KG CARTON, 90% NET WEIGHT; SIZE: 300-500&VN

KG

1,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi tươi nguyên con đông lạnh size 500/800 (Qui cách: 10 kg(80%net)/túi, 1 túi/thùng, 1,987 thùng)&VN

KG

1,13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá điêu hồng nguyên con làm sạch (Oreochromis sp), còn đầu, bỏ mang, bỏ tạng, bỏ vảy, còn đuôi, còn kỳ, net 100%, IQF, đóng 1 con / túi PA hút chân không, có nhãn, 10 kg / thùng. Size 500 - 700gr&VN

KG

3,072

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi cắt khúc đông lạnh (size 100-200G; 10kgs/thùng; net 85%; mạ băng 15%)&VN

KG

2,22

CANG CONT SPITC

FOB

CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH&VN

KG

2,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá mahi mahi đông lạnh IQF (Cỡ 1500/+ G, Quy cách: 25kg/Ctn). Hàng thực phẩm (Tên khoa học: Coryphaena hippurus)&VN

KG

3,403

CANG DINH VU - HP

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH&VN

KG

3,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Fillet Đông Lạnh&VN

LBS

2,41

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh (size 220G-UP; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

2,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

THỊT CÁ BIỂN XAY ĐÔNG LẠNH (SURIMI ESO A) (1,900 CTNS; NW:20KGS/CTN,GW:20.8KGS/CTN)(CÁ ĐỔNG, CÁ MỐI, CÁ XÔ ...)&VN

KG

1,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

10,3381

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Chả cá đông lạnh

KG

1,87

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (3-5)&VN

KG

5,6

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CÁ CƠM KHÔ/ DRIED ANCHOVY, 10KGS/CTN. &VN

KG

5,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,0217

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

3,8888

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,625

CANG QT SP-SSA(SSIT)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

9,3333

CANG QT CAI MEP

FOB

Cá ngừ bông đóng hộp ngâm dầu (185gr/hộp, 24 hộp/thùng)&VN

BAO

15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ bông ngâm dầu olive 140g

LON

0,527

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

32

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vằn ngâm dầu đóng lon

KG

4,5182

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC