Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

CA TRA CAT KHUC DONG LANH (SIZE: 100-200GR, IQF 1KG BAG WITH RIDER X 10/CTN, 85% NW)&VN

KG

1,46

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra nguyên con bỏ đầu,bỏ đuôi,bỏ nội tạng đông lạnh&VN

KG

1,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh

LBS

1,86

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Hồi Vân Fillet Sạch Xương, Còn Da Đông Lạnh

KG

8,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ steak đông lạnh&VN

KG

6,3489

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Khúc Đông Lạnh

KG

10,782

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá Chỉ Vàng khô&VN

KG

8,35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH&VN

KG

5,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,6

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,3

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

Tôm thẻ đông lạnh&VN

KG

12,2727

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt đông lạnh&VN

KG

11,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ còn vỏ không đầu đông lạnh; Size: 13/15&IN

KG

12,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô AA5&VN

KG

12,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô đã cán loại PP. (Sản xuất tại Việt Nam) 10kgs/ctn&VN

KG

12

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,5535

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz)

BARREL

38,9

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 307x108 (6 oz) (nắp dể mở)

BARREL

20,45

CANG VICT

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,0598

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

43,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm muối đóng túi NW 3000g/ DW 2950g (4 túi/thùng)

CAI

13

CANG TIEN SA(D.NANG)

FOB

Hành lý cá nhân và Đồ dùng gia đình đang sử dụng: Đồ ăn khô (súp, mỳ, cà phê)

BAO

1

NULL

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

2,7039

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng hộp

KG

3,429

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông &VN

LBS

4,93

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm đông lạnh luộc - Boiled W/P PD CP-N 100/300 10kgx1&VN

KG

12,27

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NGAO LUỘC ĐÔNG LẠNH&VN

KG

1,43

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Nguồn: VITIC