Mặt hàng

ĐVT

Gíá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi nguyên con làm sạch đông lạnh&VN

KG

1,75

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CA TRA NGUYEN CON DONG LANH&VN

KG

0,74

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH (1THUNG=15LBS)&VN

POUND

1,82

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus), SIZE: 300-UP (GR/PC), 2KGS X 5/CTN, &VN

KG

2,26

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Sản phẩm cá hồi sushi cắt lát đông lạnh (9g (60), vụn (61))

KG

17,667

CANG VICT

FOB

Cá cờ kiếm cắt khúc đông lạnh&VN

KG

7,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ NGỪ VÂY VÀNG LOIN ĐÔNG LẠNH

KG

5,5028

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng saku đông lạnh

KG

15,6525

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CHẢ CÁ CHUỒN ĐÔNG LẠNH &VN

KG

1,83

CANG TIEN SA(D,NANG)

FOB

CHẢ CÁ CHUỒN ĐÔNG LẠNH &VN

KG

1,84

CANG TIEN SA(D,NANG)

FOB

Cá Ngừ Cắt Khúc Đông Lạnh

KG

10,3938

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

5,1897

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH&VN

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ NGUYÊN CON B1&VN

KG

4,2

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

TOM SU DONG LANH XUAT KHAU, NHAN HIEU " MICARNA", IQF RAW PDTO BLACK TIGER SHRIMP-ASC, SIZE 21-25 (DONG GOI: BULK 1 X 10KGS NET/CTN), XUAT XU: VIET NAM&VN

KG

17

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt đông lạnh size 61/70&VN

KG

12,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ tươi đông lạnh size 41/70&VN

KG

11,35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô AA5&VN

KG

14

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực Khô Lột Da LLAA&VN

KG

30,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Vè mực khô&VN

KG

7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz)

BARREL

33,5

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng lon sắt 307x113 ( 1 thùng = 24 lon )

BARREL

25,6206

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

BAO

27,2

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

17,5

CANG VICT

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

8,8333

CANG QT CAI MEP

FOB

Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng hộp

KG

3,9103

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

2,7039

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ bỏ đuôi luộc đông lạnh; đóng gói: Bulk 10kg x 1/ctn; size: 41/50; số kiện: 990 ctns; NW: 9,900,00 kgs,&VN

KG

13,55

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Tôm đông lạnh luộc - Boiled W/P PD CP-N 100/300 10kgx1&VN

KG

11,99

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thit ngheu lua luoc dong lanh IQF, size: 1000/1500 pc/kg, 10kg bulk/ctn&VN

KG

2,93

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC