Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi ( đỏ ) nguyên con đông lạnh: (SIZE 500-700G; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

2,19

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi 3 PCS/PA đông lạnh&VN

KG

2,33

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá điêu hồng bỏ nội tạng đông lạnh, pk : 1pc/túi, 10kg/ctn, sl : 141 thùng&VN

KG

2,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) SIZE: 1000GRAM-UP. ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG&VN

KG

1,75

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá chim nguyên con đông lạnh, size 500UP. Hàng mới 100%&VN

KG

0,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH&VN

KG

3,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh.Size 120g up. Đóng gói 5kg x 2/kiện&VN

KG

3,79

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Fillet Đông Lạnh&VN

LBS

2,28

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH; 10KGS/THÙNG; SIZE 120-170 GR : 2200 THÙNG&VN

KG

4,7

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh (size 220G-UP; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

2,23

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Lườn cá hồi fillet , lột da cắt loin cấp đông

KG

14,9699

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng loin đông lạnh

KG

4,45

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ NGỪ VÂY VÀNG CẮT STEAKS BỎ DA, BỎ XƯƠNG ĐÔNG LẠNH

KG

10,698

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

6,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Chét Ốp Khô L, đóng gói 13.6kgs/carton&VN

KG

18,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

30

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vằn ngâm muối đóng lon

KG

4,3098

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp&VN

BAO

27,33

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

BAO

29,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

8,5

CANG QT CAI MEP

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x108 (6 oz) (nắp dể mở)

BARREL

30

CANG CONT SPITC

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi fillet cắt lát 7g cấp đông

KG

19,8999

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC