Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá diêu hồng đông lạnh&VN

KG

2,86

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800-1000G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh size 150-200. Đóng gói: 800gr/bag x 10/ctn (8kg/ctn)&VN

KG

0,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Rô Phi đông lạnh&VN

KG

1,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá diêu hồng 800 gr/UP đông lạnh&VN

KG

2,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) SIZE: 1000GRAM-UP. ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG&VN

KG

1,6

CANG VICT

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh.Size 800-1000gr. Đóng gói 10kg/kiện&VN

BAO

16,8

CANG VICT

FOB

CA TRA NGUYEN CON HGT DONG LANH. PACKING: IQF, BULK 10KGS/CTN&VN

KG

1,74

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi cắt lát thành phẩm đông lạnh

KG

10,7414

HO CHI MINH

FOB

Cá cờ kiếm cắt lát đông lạnh&VN

KG

7,73

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CỜ KIẾM STEAK ĐÔNG LẠNH

KG

8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ steak đông lạnh&VN

KG

7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Khúc Đông Lạnh

KG

10,2892

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Chả cá đông lạnh (PACKING: 10KGS/BLOCK/PE x 2/CTN )&VN

KG

1,78

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Chét Ốp Khô M&VN

KG

17,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

6,62

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,3

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

MƯC KHÔ PP ĐEN (15-20) (93)&VN

KG

8,48

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

43,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

28

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,6726

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

32,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

3,0686

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

4,5269

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh&VN

KG

13,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông &VN

LBS

5,06

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm đông lạnh luộc - Boiled W/P PD CP-N 100/300 10kgx1&VN

KG

12,42

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Ngao luộc đông lạnh&VN

KG

1,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt nghêu đóng lon sắt 307x113 ( 1 thùng = 12 lon ) ("Chicken of the sea" brand; P.O: 46560-1-1)

BARREL

6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC