Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá diêu hồng NCLS 808 GR/UP đông lạnh&VN

KG

2,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi làm sạch đông lạnh&VN

KG

1,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra (basa) nguyên con đông lạnh (size 1000G-UP; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

1,78

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh.Size 800gr up. Đóng gói 10kg/kiện&VN

KG

1,69

CANG VICT

FOB

Cá tra fillet cắt đông lạnh

LBS

2,28

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH VN ( 1 THUNG = 10KGS )&VN

KG

3,45

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH&VN

KG

3,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 220-UP (GR/PC). 2KGS X 5/CTN, &VN

KG

2,72

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus), Size 7-9 (oz/pc), 10 kgs/ctn&VN

KG

2,34

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá hồi cắt lát thành phẩm đông lạnh

KG

12,6513

HO CHI MINH

FOB

Cá cờ kiếm cắt lát đông lạnh&VN

KG

8,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CỜ KIẾM LOIN ĐÔNG LẠNH&VN

KG

8,85

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

11,144

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá trích khô đông lạnh; packing :1.5 kgs/ctn x 6ctn/bundles&VN

KG

3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

6,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,6583

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

8,25

C CAI MEP TCCT (VT)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

29

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng ngâm dầu đóng lon

KG

4,4596

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

BAO

29,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 211x109 (3,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29,3457

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi fillet , ngâm dung dịch xông khói cắt lát (40g/bị) cấp đông

KG

20,52

HO CHI MINH

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm nước muối đóng lon sắt 307x108 ( 1 thùng = 48 lon ) ("XTRA" BRAND; ORDER NO.: 30657423)

BARREL

16,2699

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt nghêu lụa luộc đông lanh, SIZE: 1000/1500, 1kg x 10/ctn&VN

KG

2,89

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NGHÊU TRẮNG NGUYÊN CON LUỘC ĐÔNG LẠNH, SIZE: 60/90&VN

KG

1,15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC