Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

CA RO PHI NGUYEN CON DONG LANH&VN

KG

1,115

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH&VN

KG

2,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) SIZE: 1000GRAM-UP, ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG&VN

KG

1,76

CANG VICT

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh. Đóng gói 10kg/kiện&VN

KG

1,76

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Nguyên Con đông lạnh, size 600-1200, 10kg/kiện&VN

BAO

20,1

CANG VICT

FOB

Cá Nục Suôn nguyên con đông lạnh &VN

KG

1,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH DHE

KG

1,6807

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH&VN

KG

4,42

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Fillet Đông Lạnh&VN

LBS

2,43

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh (size 150-300G; 10kgs/thùng)&VN

KG

4,33

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CỜ KIẾM PORTION ĐÔNG LẠNH&VN

KG

8,2

CANG QUI NHON(BDINH)

FOB

VN

KG

1,74

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Khúc Đông Lạnh

KG

11,3171

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá trích khô &VN

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH &VN

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,5

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,62

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ NGỪ DƯA CÀ ĐẬU HÀNH DẦU HD 185G

LON

0,8666

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (142gr/hộp)

BAO

0,7583

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vằn ngâm dầu đóng lon

KG

4,1666

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

29,7

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz)

BARREL

18,13

CANG CONT SPITC

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 307x109

BARREL

26

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC