Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Cá rô phi 3 PC/PA đông lạnh&VN

KG

2,33

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi (đỏ) nguyên con đông lạnh: (SIZE 550-750G; 22LBS/Túi/Thùng; 23.100 LBS = 10.477,93 KGS)&VN

POUND

0,95

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Ca tra nguyen con cat khua dong lanh. Dong goi: IVP, Bulk, 40LBS/CTN (18,160KGS/CTN). Size: 700GR-UP. So luong: 1.000CTNS&VN

LBS

1,06

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA NGUYEN CON DONG LANH&VN

KG

0,78

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh&VN

KG

3,38

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CÁ CỜ KIẾM CUBE ĐÔNG LẠNH&VN

KG

6

CANG QUI NHON(BDINH)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

11,5711

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Chả cá đổng đông lạnh:TC:1725ctns; Nw( 10kgm/blockx2block=20kgm/cnt,34.500kgm) không nhãn hiệu, hàng đóng gói đồng nhất&VN

KG

2,3353

CUA KHAU CHI MA (LANG SON)

FCA

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH &VN

KG

6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá trích khô đông lạnh; packing:1.50kgs/ctn&VN

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,5

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

Khô cá hiên&VN

KG

6,15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TOM SU PD TUOI DONG LANH QUY CACH 1X10.000GRS/CTN SIZE 21/25&VN

TUI

206,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ tươi đông lạnh size 41/50&VN

KG

12,45

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô &VN

KG

9,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,776

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,5089

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x109

BARREL

27

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

2,6108

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt chân trắng PTO luộc đông lạnh&VN

POUND

5,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm đông lạnh luộc - Boiled W/P PD CP-N 100/300 10kgx1&VN

KG

12,14

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh&VN

KG

13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

THỊT NGHÊU LỤA LUỘC CHÍN ĐÔNG LẠNH, SIZE 1000/1500 PCS/KG (NET 800GR/BAG X 12BAG/CTN)&VN

KG

3,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC