Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800-1000G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá điêu hồng nguyên con làm sạch ( Oreochromis sp ), còn đầu, bỏ mang, bỏ tạng, bỏ vảy, còn đuôi, còn kỳ, net 100%, IQF, đóng 1 con/túi PA hút chân không có nhãn, 10kg/thùng, 500-700gr up&VN

KG

2,984

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Ca ro phi nguyen con đông lạnh &VN

KG

0,92

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá tra (basa) nguyên con đông lạnh (size 1000G-UP; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

1,78

CANG VICT

FOB

Cá tra fillet đông lạnh.Size 120gr up. Đóng gói 10kg/kiện&VN

BAO

19,35

CANG VICT

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh. Đóng gói 10kg/kiện&VN

KG

1,87

CANG VICT

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh: (SIZE 700-1000G; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

1,71

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra phi lê dông lạnh (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS)&VN

KG

1,94

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá Tra Fillet Cắt Đông Lạnh&VN

LBS

2,23

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh, packing 4.5 kg x 2/ctn&VN

Cara

29

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi cắt lát thành phẩm đông lạnh

KG

11,325

HO CHI MINH

FOB

Cá cờ kiếm cắt lát đông lạnh&VN

KG

8,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng steak đông lạnh

KG

4,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá mai khô size 3-5&VN

KG

13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH &VN

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,3

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cá trích khô đông lạnh; packing :1.5 kgs/ctn x 6ctn/bundles&VN

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chét, hàng mới 100%&VN

KG

5,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,5

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon 150g (48lon/ thùng)&VN

BAO

28,5

CANG VICT

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon 150g (48lon/ thùng)&VN

BAO

27,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,4017

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

9,25

CANG QT CAI MEP

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon

KG

4,6875

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

44,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ sọc đóng hộp ngâm dầu đậu nành (185gr/hộp, 48 hộp/thùng) &VN

BAO

32

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi fillet ép khuôn cắt thanh 17cm (35g) cấp đông

KG

19,43

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hành lý cá nhân và Đồ dùng gia đình đang sử dụng: Đồ ăn khô: mì, chè, café

BAO

0,5

NULL

FOB

NGHÊU TRẮNG NGUYÊN CON HÚT CHÂN KHÔNG LUỘC ĐÔNG LẠNH SIZE 17/22 CT./LB., PACKED 10/1 LB. PER MASTER CARTON&VN

POUND

1

CANG DINH VU - HP

FOB

Nghêu trắng nguyên con luộc đông lạnh size 60/80 con/kg packing 10kg/carton&VN

KG

1,01

DINH VU NAM HAI

FOB

NGHÊU NÂU NGUYÊN CON LUỘC ĐÔNG LẠNH, SIZE: 60/80&VN

KG

1,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC