Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Cá rô phi nguyên đông lạnh (size 800G-UP; 4kgs/thùng)&VN

KG

1.3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá điêu hồng nguyên con làm sạch ( Oreochromis sp ), còn đầu, bỏ mang, bỏ tạng, bỏ vảy, còn đuôi, còn kỳ, net 100%, IQF, đóng 1 con/túi PA hút chân không có nhãn, 10kg/thùng, 900gr up&VN

KG

3.113

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800-1000G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1.9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi (đỏ) nguyên con đông lạnh (size 700-2000G; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

2.39

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) SIZE: 1000GRAM-UP. ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG&VN

KG

1.55

CANG VICT

FOB

CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH&VN

KG

2.32

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA XE BUOM DONG LANH (1 THUNG = 18KG)&VN

KG

2.05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Fillet Cắt Đông Lạnh&VN

LBS

2.23

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 300-UP (GR/PC). 2KGS X 5/CTN, &VN

KG

2.44

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Hồi Vân Cắt Que Đông Lạnh 35g

KG

12.28

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CỜ KIẾM LOIN ĐÔNG LẠNH&VN

KG

6.8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây dài steak đông lạnh

KG

5.7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

10.5524

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

VN

KG

1.62

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá trích khô&VN

KG

3.6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7.1086

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH &VN

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ NGUYÊN CON A3&VN

KG

4.7

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Tôm sú thịt, tươi đông lạnh, size 31/40 đóng gói: 5kg/túi x 2/thùng.649 thùng&VN

KG

18.95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TOM SU PD TUOI DONG LANH QUY CACH 1X10.000GR/CTN SIZE 21/25&VN

TUI

206.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt đông lạnh&VN

KG

11.95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ tươi đông lạnh size 41/70&VN

KG

11.35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô cỡ 4-7 cm/con&VN

KG

10.85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm khô&VN

KG

20.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

MƯC KHÔ AAA6&VN

KG

12.45

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

28

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x111 (6.5 oz)

BARREL

38.9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4.3055

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

43.7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng hộp

KG

3.75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt luộc sushi đông lạnh &VN

KG

16.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông &VN

LBS

5.24

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh size 71/90&VN

KG

12.85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC