Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá điêu hồng bỏ nội tạng đông lạnh, pk : 1con/túi, 10kg/ctn, sl : 494thùng&VN

KG

2,8

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá diêu hồng NCLS size 800gr/UP đông lạnh&VN

KG

2,96

CANG CONT SPITC

FOB

Cá Điêu hồng NCLS size 800g-up đông lạnh, 1con/pa, 10kg/thùng&VN

KG

2,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra HGT nguyên con bỏ đầu đông lạnh PACK :10KGS BULK CARTON &VN

KG

1,65

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cá Tra Nguyên Con đông lạnh, size 800-UP, 10kg/kiện&VN

KG

1,76

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus),10kgs/ctn, 90% NET WEIGHT, 10% GLAZING. &VN

KG

1,98

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá Tra Nguyên Con đông lạnh, size 600-1200, 10kg/kiện&VN

BAO

20,1

CANG VICT

FOB

Cá Tra Fillet đông lạnh. Đóng gói 10kg/kiện&VN

KG

3,89

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh

LBS

2,242

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA PHI LE DONG LANH(SIZE 220GR UP, INTERLEAVED 5KG X 2/CTN, 100%NW)&VN

KG

3,54

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CỜ KIẾM PORTION ĐÔNG LẠNH (packing: 20 kg/ctn)&VN

KG

8,2

CANG QUI NHON(BDINH)

FOB

CÁ NGỪ VÂY VÀNG LOIN ĐÔNG LẠNH

KG

3,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Hồng fillet/fillet ghép size 80-100g đông lạnh, 5KG/CNT, FROZEN RAW SNAPPER FISH FILLET, NON TREATED 10% NET WEIGHTM 8-10% GLAZING, IQF, 1X5KG&VN

KG

8,32

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

11,1544

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

VN

KG

1,74

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá chét, hàng mới 100%, VN sản xuất&VN

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,5

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

Cá trích khô đông lạnh; packing :1.5 kgs/ctn x 6ctn/bundles&VN

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

30

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

BAO

30,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon 140g (48lon/ thùng)&VN

BAO

24

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon 185g loại 2 (48lon/ thùng)&VN

BAO

34,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,7968

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

8,6666

CANG QT CAI MEP

FOB

Cá ngừ sọc đóng hộp ngâm dầu đậu nành (185gr/hộp, 48 hộp/thùng) &VN

BAO

32

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

BAO

31

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,1666

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,6583

CANG CONT SPITC

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x109 (nắp dể mở)

BARREL

19

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Hành lý cá nhân và Đồ dùng gia đình đang sử dụng: Đồ ăn khô (súp, mỳ, gạo)

BAO

0,5

NULL

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29,2

CANG CONT SPITC

FOB

Ngao luộc đông lạnh&VN

KG

1,72

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Nguồn: VITIC