Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá diêu hồng size 800-Up GR/PA đông lạnh&VN

KG

2,86

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA NGUYEN CON DONG LANH&VN

KG

0,78

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH&VN

KG

2,235

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 300-UP (GR/PC). 2KGS X 5/CTN, &VN

KG

2,24

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi trout sushi cắt lát đông lạnh 8g/pc

KG

16,825

CANG VICT

FOB

Thăn cá cá cờ kiếm&VN

KG

5,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CỜ KIẾM LOIN ĐÔNG LẠNH&VN

KG

8

CANG QUI NHON(BDINH)

FOB

CÁ CỜ KIẾM CUBE ĐÔNG LẠNH&VN

KG

6

CANG QUI NHON(BDINH)

FOB

Cá Ngừ Cắt Khúc Đông Lạnh

KG

9,8347

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá cơm khô (Dried Anchovy), 10kgs/thùng. Hàng mới 100%&VN

KG

5,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chét, hàng mới 100%&VN

BAO

5,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,5

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

Khô cá hiên loại 1000g&VN

KG

6,5081

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Tôm thẻ thịt đông lạnh size 51/60&VN

KG

12,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ tươi đông lạnh size 41/50&VN

KG

12,45

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô. Dried Squid. Trọng lượng: 10kg/ 1 thùng&VN

KG

6,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô, hàng mới 100%&VN

BAO

13,4265

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô AAA4&VN

KG

15,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

30,44

CANG VICT

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

3,8462

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,6875

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

41,3

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,0104

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

2,6108

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hành lý cá nhân và Tài sản di chuyển đang sử dụng: Đồ ăn khô (mỳ, súp, gạo)

CAI

0,5

NULL

FOB

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông size 31-40 &VN

KG

6,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt chân trắng PTO luộc đông lạnh&VN

POUND

4,83

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm tẩm bột xù 75g&VN

KG

7,36

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NGHÊU TRẮNG NGUYÊN CON LUỘC ĐÔNG LẠNH, SIZE: 50/70&VN

KG

1,35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thit ngheu lua luoc dong lanh IQF, size: 1000-1500 pc/kg, 20% ma bang, 1kg x 10/ctn&VN

KG

2,98

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC