Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá diêu hồng NCLS size 800gr/UP đông lạnh, 1con/bao, 8.5kg/ctn&VN

KG

2,96

CANG CONT SPITC

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH&VN

KG

2,16

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS). BỎ ĐẦU, BỎ ĐUÔI, BỎ VÂY, BỎ NỘI TẠNG. SIZE: 1000GRAM-UP, ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG&VN

KG

1,6

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CÁ TRA (SUTCHI) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasianodon hypophthalmus). SIZE: 220-UP(GR/PC). 10kgs/ctn&VN

KG

1,94

CANG CONT SPITC

FOB

CÁ TRA PHI LÊ ĐÔNG LẠNH VN( 1 THÙNG = 10KGS )&VN

KG

3,9

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 300-UP (GR/PC). 2KGS X 5/CTN, &VN

KG

2,85

CANG CONT SPITC

FOB

Cá tra fillet đông lạnh

LBS

2,41

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH, SIZE: 5-7 OZ&VN

KG

4,08

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CÁ CỜ KIẾM PORTION ĐÔNG LẠNH (packing: 20 kg/ctn)&VN

KG

8,2

CANG QUI NHON(BDINH)

FOB

Cá ngừ vây vàng loin đông lạnh

KG

5,35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

12,954

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá trích khô&VN

KG

3,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá cơm sấy khô đóng thùng cát tông hàng mới 100%&VN

KG

3

DINH VU NAM HAI

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,5

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

BAO

27,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

9,2916

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29,2

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Nguồn: VITIC