Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Cá rô phi đông lạnh&VN

KG

2.2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá diêu hồng 800 gr/UP đông lạnh&VN

KG

2.55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra nguyên con bỏ đầu, bỏ đuôi, bỏ nội tạng đông lạnh&VN

KG

1.4

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CÁ TRA (BASA) CẮT KHÚC ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus), 10kgs/ctn&VN

KG

1.8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh

KG

3.82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH DHE

KG

1.8524

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi cắt lát thành phẩm đông lạnh

KG

10.745

HO CHI MINH

FOB

Cá ngừ vây vàng loin đông lạnh

KG

4.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

11.689

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CHẢ CÁ CHUỒN ĐÔNG LẠNH

KG

2.1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH&VN

KG

5.5

CANG VICT

FOB

Khô cá chét, hàng mới 100%&VN

BAO

5.7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

6.8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá trích khô đông lạnh; packing:1.50kgs/ctn&VN

KG

3.74

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TOM SU PD TUOI DONG LANH QUY CACH 1X10.000/CTN SIZE 21/25&VN

TUI

206.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ tươi đông lạnh size 41/50&VN

KG

12.45

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm th? bóc v?, không d?u, ch?a duôi dông l?nh; S

KG

13.5361

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Mực khô, hàng mới 100%&VN

BAO

24.5488

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô &VN

KG

9.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x108 (6 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29.7

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

31.2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

43.5

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

34.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

38

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

2.7039

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng hộp

KG

3.6979

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh; đóng gói: Bulk 10kgs x 1/ctn; size: 41/60; số kiện: 1,193 ctns; NW: 11,930.00 kgs._&VN

KG

13.9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh&VN

KG

13.6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC