Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá diêu hồng 800 GR/UP đông lạnh&VN

KG

2,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá diêu hồng NCLS size 800gr/UP đông lạnh&VN

KG

2,96

CANG CONT SPITC

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) SIZE: 1000GRAM-UP. ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG&VN

KG

1,75

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh. Đóng gói 10kg/kiện&VN

BAO

20,1

CANG VICT

FOB

CÁ HE NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH - SIZE: 250-300&VN

POUND

1,56

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 220-UP (GR/PC). 2KGS X 5/CTN, &VN

KG

2,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh

LBS

2,15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra phi lê dông lạnh (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS)&VN

KG

1,94

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (well-trimmed), Net 100%, MBBV. Đóng gói: block 5kgs x 2/thùng. Size: 150grs up&VN

KG

3,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi cắt lát thành phẩm đông lạnh

KG

12,4702

HA NOI

FOB

Cá ngừ vây vàng loin đông lạnh

KG

5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ NGỪ CẮT KHÚC BỎ DA, BỎ XƯƠNG ĐÔNG LẠNH

KG

8,497

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

9,5204

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá trích khô&VN

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá mai tẩm gia vị&VN

KG

7,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,5

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (AA) (3-5)&VN

KG

5,4

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH&VN

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ NGỪ DƯA CÀ ĐẬU HÀNH DẦU HD

LON

0,5937

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ ngâm nước muối đóng túi - Net 1kg (POUCHED CHUNK LIGHT TUNA IN BRINE, NW/GW : 1KG/950GR)

CAI

3,225

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,7968

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Cá ngừ bông đóng hộp ngâm dầu (180gr/hộp, 24hộp/thùng)&VN

BAO

15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (142gr/hộp)

BAO

0,7583

CANG QT CAI MEP

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,3898

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,776

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz)

BARREL

23,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm nước muối đóng lon sắt 307x108 ( 1 thùng = 48 lon ) ("XTRA" BRAND; ORDER NO.: 30703472)

BARREL

16,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng túi loại 3 kg

BARREL

66,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC