MẶT HÀNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ

(USD)

CỬA KHẨU

Đ/K GIAO

Cá TRA PHI LÊ ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 120 - 170, 220 - 300 (GR/PC)#&VN

KG

1,86

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực Nang nguyên con đông lạnh loại 400 grs/Block#&VN

KG

5,60

CANG QT CAI MEP

FOB

Cá ngừ loin đông lạnh#&VN

KG

4,90

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh (size 1000G-UP)#&VN

KG

1,16

CANG VICT

FOB

Cá Tra fillet đông lạnh size 150/220 #&VN

KG

1,94

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Cờ KIếM PORTION ĐÔNG LạNH (Size: 100-150 grs/pc)#&VN

KG

7,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm Sú nguyên con tươi đông lạnh, packing 1.00kg/semi block/box x 10/ctn, bao bì " GM", size 6#&VN

KG

22,50

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

THịT Cá NGừ NGÂM DầU ĐóNG HộP

KG

2,98

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

MựC ốNG ĐÔNG LạNH (SIZE: 10G)#&VN

KG

13,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra cắt khúc đông lạnh 450 GR/PA#&VN

KG

2,67

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ tươi lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi tẩm bột đông lạnh size 71/90, qui cách 250g/túi/hộp x 12 hộp/thùng, 80 thùng#&VN

KG

7,25

CANG VICT

FOB

Chả cá đông lạnh có sử dụng đường tinh luyện (0.09)(TL); Size: A , Packing: 10Kgs/Pe x 2/Ctn

KG

1,61

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá cơm khô. Dried Anchovy. Trọng lượng: 10kg/ 1 thùng#&VN

KG

2,50

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA NGUYEN CON DONG LANH#&VN

KG

0,79

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh.( Size : 5-7 oz ; 7-9 oz . Packing : IWP, 10kg/carton )#&VN

KG

1,11

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông size 71/75 (14,400 ring)#&VN

KG

12,87

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá tra (basa) phi lê đông lạnh (size 225G-UP)#&VN

KG

1,92

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh. Size 500gr up. Đóng gói 10kg/kiện#&VN

KG

2,21

CANG VICT

FOB

mực ống nguyên con đông lạnh (FROZEN SQUID )#&VN

KG

0,96

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh (size 200-300G; bỏ thịt đỏ)#&VN

KG

1,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá cơm loại 1000g#&VN

KG

5,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh.Size 250-350. Đóng gói 10kg/kiện#&VN

KG

0,90

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng hấp dạng loin đông lạnh

KG

6,20

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ loin đông lạnh#&VN

KG

5,15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TOM SU TUOI DONG LANH XUAT KHAU, NHAN HIEU " SILVER SWAN", IQF PD BLACK TIGER SHRIMP, SIZE 6-8 (DONG GOI: 1KG X 10 (20% GLAZE)/CTN), XUAT XU: VIET NAM#&VN

KG

21,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ bông đóng hộp ngâm dầu (180gr/hộp, 24hộp/thùng)#&VN

BAO

15,40

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá NGừ Bò ĐÔNG LạNH NGUYÊN CON . SIZE : OVER 1KG#&VN

KG

1,63

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ chân trắng; PD; Size: 26/30; Packing: 1 Kg/Bag x 10/Ctn.#&VN

KG

9,75

CANG VICT

FOB

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh size 26-30. Đóng gói: 1KG/BAG X 5/CTN. #&VN

KG

7,90

CATLAI OPENPORT(HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh Size : Size : 3/5( oz/pcs )= 840 thùng, 5/7( oz/pcs )= 1120 thùng, 7/9( oz/pcs )= 840 thùng hàng đóng gói 15Lb/thùng .#&VN

LBS

1,22

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC