Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi ( đỏ ) nguyên con đông lạnh: (SIZE 200-300G; 10kgs/thùng)&VN

KG

2,31

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Ca ro phi nguyen con đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

0,92

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh. Đóng gói 10kg/kiện&VN

BAO

20,1

CANG VICT

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) SIZE: 1000GRAM-UP. ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG&VN

KG

1,75

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá chim nguyên con đông lạnh, size 500UP. Hàng mới 100%&VN

KG

0,805

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Phi Lê đông lạnh&VN

KG

8,0299

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh

LBS

2,28

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH; 10KGS/THÙNG; SIZE 120-170 GR : 1970 THÙNG&VN

KG

5

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up, đóng gói 5kg/thùng, hai thùng đai lại với nhau.&VN

KG

3,68

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi cắt lát Yaki thành phẩm đông lạnh

KG

12,5932

HO CHI MINH

FOB

CÁ CỜ KIẾM SKEWER ĐÔNG LẠNH&VN

KG

6,34

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Chét Ốp Khô 2SA, đóng gói 15kgs/carton&VN

KG

12,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,5

TNHH XNK TAY NAM

FOB

KHÔ MỰC

CAI

1

NULL

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

30

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4,4642

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

BAO

30,5

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

11,0833

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp&VN

BAO

27,33

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz)

BARREL

23,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29

CANG CONT SPITC

FOB

Thit ngheu lua luoc dong lanh, IQF, 20% ma bang, 10 kg bulk/ctn&VN

KG

3,06

CANG CONT SPITC

FOB

Nghêu trắng nguyên con luộc đông lạnh size 60/80 con/kg packing 10kg/carton&VN

KG

1

CANG HAI AN

FOB

Nguồn: VITIC