Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi nguyên con đông lạnh (Packing: IQF, 5 kgs/bag x 2/ctn; Lot: VN026VI862)&VN

KG

1.5545

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh size 150-200. Đóng gói: 800gr/bag x 10/ctn (8kg/ctn)&VN

KG

0.8

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh. Size 1000 up , đóng gói 10 kg/kiện&VN

KG

1.55

CANG VICT

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3.82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Fillet Cắt Đông Lạnh&VN

LBS

1.96

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh.Size 170g up. Đóng gói 5kg x 2/kiện&VN

KG

3.44

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá hồi cắt lát thành phẩm đông lạnh

KG

12.7913

HO CHI MINH

FOB

CÁ CỜ KIẾM PORTION ĐÔNG LẠNH&VN

KG

7.94

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ NGỪ VÂY VÀNG LOIN ĐÔNG LẠNH

KG

8.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

10.5525

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CÁ NGỪ CẮT KHÚC BỎ DA, BỎ XƯƠNG ĐÔNG LẠNH

KG

9.525

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CHẢ CÁ CHUỒN ĐÔNG LẠNH

KG

2.2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Chả cá đông lạnh

KG

1.78

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4 (3-5cm)&VN

KG

5.4

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cá Thu Khô A&VN

KG

10

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá cơm&VN

KG

4.95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá trích khô&VN

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt đông lạnh&VN

KG

11.95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ tươi đông lạnh size 41/70&VN

KG

11.35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô mực đồng tiền, (500g/baox20bao/thùng).&VN

TUI

8.173

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô. Dried Squid. Trọng lượng: 10kg/ 1 thùn&VN

KG

7.39

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

32.3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

32.4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

45.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon 150g (48lon/ thùng)&VN

BAO

28.5

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng túi

KG

3.78

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

37.8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh&VN

KG

12.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm tẩm bột xù 75g/pc&VN

KG

7.36

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC