Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá hộp 3 cô gái 155g* 100 hộp*thùng, hàng mới 100%&VN

THUNG

44,52

CANG TAN CANG (HCM)

FOB

TOM SU PDTO TUOI DONG LANH QUY CACH 10 X 2 LBS/CTN SIZE 13/15&VN

LBS

9,15

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá tra fillet đông lạnh. Size 150-350. Đóng gói 1kg/bag with rider x 10/kiện&VN

KG

1,01

CANG HIEP PHUOC(HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh. Size 200g up. Đóng gói 10kgs/thùng&VN

KG

2,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Bò đông lạnh size: (100-200) &VN

KG

6,85

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá tra fillet đông lạnh. Size 3pcs/bag; 4pcs/bag; 5pcs/bag; 6pcs/bag. Đóng gói 10kg/kiện&VN

KG

1,41

CANG VICT

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh (size 120-170G)&VN

KG

1,76

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá NGừ VÂY VàNG STEAK ĐÔNG LạNH (Packing: 10 kg/ctn) (SP sử dụng từ NL trong nước)

KG

5,63

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá ngừ steak đông lạnh&VN

KG

6,35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TOM SU HOSO TUOI DONG LANH (10 X 1.0KG/BOX) SIZE 31/40. XUAT XU: VIETNAM&VN

KG

6,70

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh (size 170-230G; NET 90%)&VN

KG

1,73

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt còn đuôi đông lạnh, size 16/20 đóng gói : 1.8 kg x 6/thùng; 221 thùng&VN

KG

12,60

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Mú Fillet Đông Lạnh 200-300&VN

KG

8,37

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TOM CHI DONG LANH XUAT KHAU, NHAN HIEU " BRACKISH", FROZEN HOSO PINK SHRIMP 1ST GRADE, SIZE 200-400 (DONG GOI: SEMI-IQF 500GR/BAG X 2BAGS/BOX X 8BOXES/CTN), XUAT XU: VIET NAM&VN

KG

6,90

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá TUYếT (Cá COD) PHI LÊ KHÔNG DA ĐÔNG LạNH (ĐG 6.15777 USD/KG)

KG

6,16

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Chả cá đông lạnh có sử dụng đường tinh luyện (0.09)(TL); Size: B, Packing: 10Kgs/Pe x 2/Ctn

KG

1,71

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá TRA PHI LÊ ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus).SIZE: 170-200 (GR/PC)&VN

KG

2,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh.( Size : 3-5 oz. Packing : IWP, 10kg/carton )&VN

KG

1,13

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá TRA FILLET ĐÔNG LạNH - SIZE: 210-250&VN

KG

2,40

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

tôm sú nguyên con đông lạnh, 109 thùng&VN

KG

11,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh, size:120-170g,170-220g,220-300g (có sử dụng nguyên liệu nhập của tờ khai số 100950469062/E31 ngày 16/07/2016 )

KG

1,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

mực ống nguyên con đông lạnh (FROZEN SQUID )&VN

KG

1,00

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá cơm&VN

KG

4,80

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CHả Cá CHế BIếN ĐÔNG LạNH(DạNG MIếNG)&VN

KG

2,30

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NGHÊU NÂU NGUYÊN CON LUộC ĐÔNG LạNH, SIZE: 40/60&VN

KG

1,85

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm sú PTO hấp đông lạnh cở 21/25 (2kg x 1/ctn)

KG

31,45

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

MƯC KHÔ AAA5 (Đỏ)&VN

KG

15,96

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh có 512NEW, PD Size 21/25. Đóng gói: Block 900g net weight x 6/Ctn. TKN: 100959270640/E31/2016

KG

10,30

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Sác-đin đóng hộp (HDSO/Nov-Oct16(W46)/WP-5); 125G/hộp; 12hộp/thùng

BAO

10,25

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nguồn: VITIC