Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi nguyen con đông lạnh &VN

KG

0,92

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá diêu hồng NCLS size 800 gr/Up đông lạnh&VN

KG

2,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi bỏ nội tạng đông lạnh (1kg/bag, 10bag/ctn, 10kg/ctn, sl: 250ctns)&VN

KG

2,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800-1000G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh: (SIZE 700-1000G; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

1,71

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH&VN

KG

1,65

CANG VICT

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh. Đóng gói 10kg/kiện&VN

BAO

20,1

CANG VICT

FOB

CÁ CỜ GÒN NGUYÊN CON CẮT ĐẦU, CẮT ĐUÔI, MÓC NỘI TẠNG ĐÔNG LẠNH

KG

3,968

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô Cá trích&VN

KG

6,1674

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH&VN

Cara

32,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

4,35

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet cắt đông lạnh

LBS

2,29

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH - IQF - 10KG THUNG&VN

KG

1,5026

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ CỜ KIẾM LOIN ĐÔNG LẠNH&VN

KG

8,2256

CANG QUI NHON(BDINH)

FOB

Cá ngừ steak đông lạnh&VN

KG

6,3489

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng cube đông lạnh

KG

9,4797

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá trích khô đông lạnh; packing :1.5 kgs/ctn x 6ctn/bundles&VN

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,5

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

35

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ đóng hộp&VN

BAO

27,33

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ sọc đóng hộp ngâm dầu đậu nành (185gr/hộp, 48 hộp/thùng) &VN

BAO

32

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,7968

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm muối đóng lon&VN

KG

4,3098

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (1885gr/hộp)

BAO

10

C CAI MEP TCCT (VT)

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN&VN

BAO

34

CANG VICT

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x105,5 (5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

17,59

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

37,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

30,05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm nước muối đóng lon sắt 307x108 ( 1 thùng = 48 lon ) ("XTRA" BRAND; ORDER NO.: 30703470)

BARREL

16,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NGHÊU TRẮNG NGUYÊN CON LUỘC ĐÔNG LẠNH, SIZE: 60/80&VN

KG

1,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nghêu trắng nguyên con luộc đông lạnh size 60/80 con/kg packing 10kg/carton&VN

KG

1,01

CANG XANH VIP

FOB

Nguồn: VITIC