Mặt hàng

ĐVT

Gíá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá diêu hồng 800 GR/UP đông lạnh&VN

KG

2,355

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA NGUYEN CON DONG LANH&VN

KG

0,73

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA ĐÔNG LẠNH 0% MẠ BĂNG&VN

KG

1,66

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cá cam đông lạnh, Hàng không nằm trong danh mục cites, Hàng TNTX không chịu thuế GTGT,&JP

KG

2,001

CANG XANH VIP

FCA

CA TRA FILLET DONG LANH ( 1THUNG= 15LBS)&VN

POUND

1,95

CANG VICT

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi cắt loin thành phẩm đông lạnh

KG

9,685

HO CHI MINH

FOB

Cá cờ kiếm cube đông lạnh&VN

KG

5,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng loin đông lạnh

KG

4,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

8,5062

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH&VN

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chét, hàng mới 100%&VN

BAO

5,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá ngân&VN

KG

5,2954

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CÁ CƠM KHÔ NGUYÊN CON B1&VN

KG

4,1

CANG ICD PHUOCLONG 3

FCA

Tôm thẻ tươi đông lạnh size 41/60&VN

KG

11,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ thịt đông lạnh size 61/70&VN

KG

12,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Mực khô, Dried Squid, Trọng lượng: 10kg/ 1 thùng&VN

KG

6,41

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

MƯC KHÔ AAA6&VN

KG

13,76

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz)

BARREL

31,8

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,6875

CANG HIEP PHUOC(HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,6615

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu nành đóng hộp, NW 170g/ DW 120g (dầu muối 70/30)

BAO

28

CANG TIEN SA(D,NANG)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp&VN

KG

3,1019

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 307x109 (nắp dể mở)

BARREL

32,2

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh size 61/80&VN

KG

12,6

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm tẩm bột 75g/cái

KG

7,36

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thit ngheu lua luoc dong lanh IQF, size: 1000/1500 pc/kg, 10kg bulk/ctn&VN

KG

2,93

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC