(Giá chỉ mang tính chất tham khảo – báo giá ngày 10/5/2017)

Tên sản phẩm + diễn giải

Giá (VND/chiếc)

Tủ lạnh Samsung

 

RT20FARWD

6.890.000

RT29FARBDP2

10.190.000

RT35FAUCD

12.490.000

RT38FEAKD

14.190.000

RT50H6631SL

16.890.000

RT25FARBD

7.690.000

RT29FARBDSA-302L

8.690.000

RT43H5631SL

15.990.000

RT32FARCDDP1-322L- Màu hoa trắng

8.990.000

Tủ lạnh SBS Samsung

 

RH60H8130WZ

51.900.000

RS803GHMC7T – 794 LÍT

39.990.000

RH57H90507HSV

46.400.000

RH57J90407FSV – 570 LÍT

63.390.000

RH60J8132SLSV

42.690.000

RS552NRUA9MSV

33.290.000

Tủ lạnh Electrolux

 

ETB2102PE-RVN

5.590.000

EME3500SA-350L

9.890.000

ETB2300PE-230L

6.545.000

ETB3200PE

8.990.000

ETB2100PE

5.390.000

Tủ lạnh Inverter Panasonic

 

NRBV328XSVN

10.990.000

NRBV368QSVN

12.590.000

NRCY557GXVN

25.900.000

NRBV328QSVN

9.990.000

Nguồn: Thị trường giá cả