Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Cà Mau

Xi măng PCB40 (Hà Tiên)

Bao

78.500

 

 

Thép XDP phi 6-8 (Vicasa)

Kg

12.300

 

Cần Thơ

Xi măng Tây đô PCB40

Bao

72.000

 

 

Thép phi 6-8 Tây Đô

Kg

11.150

 

Tiền Giang

Xi măng PCB40 Hà Tiên II

Bao

87.000

 

 

Thép XD phi 6

Kg

11.300

 

 

Thép XD phi 8

Kg

11.250

 

Lâm Đồng

Sắt tròn phi 6 VN

Kg

14.500

 

 

Xi măng Hà Tiên P.400

Bao

96.800

 

 

Gỗ Coffa (thông 3 lá N4)

M3

5.200.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả