Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú (+/- so với đầu tháng 3)

Long An

Xi măng PCB40 Hà Tiên

Bao

92.000

 

Thép cuộn phi 6 – Thép MN

Kg

13.500

+1.000

Trà vinh

Xi măng Hà Tiên PCB40

Bao

90.000

 

 

Thép phi 6 LD

Kg

11.200

 

 

Thép phi 8LD

Kg

11.200

 

An Giang

Xi măng PCB30 (Fico Bình Dương)

Bao

75.000

 

 

Thép XD phi 6-8

Kg

12.370

 

Hậu Giang

Xi măng PCB30 (Nghi Sơn, 50 kg/bao)

Bao

85.000

 

 

Thép XD phi 6 – 8

Kg

15.000

 

Tiền Giang

Xi măng PCB40 Hà Tiên II

Bao

87.000

 

 

Thép XD phi 6

Kg

11.300

 

 

Thép XD phi 8

Kg

11.250

 

Lâm Đồng

Xi măng Hà Tiên P.400

Bao

96.800

 

 

Sắt tròn phi 6 VN

Kg

14.500

 

 

Gỗ Coffa (gỗ thông 3 lá – N4)

M3

5.200.000

 

Đồng Tháp

Xi măng Holcom PCB40

Bao

89.000

 

 

Thép XD phi 6-8

Kg

12.700

 

Nguồn: Thị trường giá cả