Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Xi măng PCB3 (Fico BD)

Bao

70.000

 

Thép XD phi 6-8

Kg

13.600

+200

Bạc Liêu

Xi măng PCB40 (50 kg/bao)

Bao

530.000

 

 

Thép tròn phi 6 (Miền Nam SD300)

Kg

13.350

 

 

Thép tròn phi 8 (Miền Nam SD300)

Kg

13.300

 

Nguồn: thitruonggiaca.com.vn