Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Đồng Nai

Thép xây dựng phi 6-8 LD Nhật

Kg

15.400

 

 

Ống nhựa bình minh phi 90x4,3mm

Mét

77.400

 

 

Ống nhựa Bình Minh phi 20x2,3mm

Mét

9.400

 

Đồng Tháp

Xi măng Holcim PCB40

Bao

89.000

 

 

Thép xây dựng phi 6-8

Kg

12.500

 

An Giang

Xi măng Hà Tiên PCB40

Bao

75.000

 

 

Thép XD phi 6 Pomina

Kg

12.370

 

 

Thép XD phi 8 Pomina

Kg

12.370

 

Hậu Giang

Xi măng PCB30, bao 50 kg

Bao

85.000

 

 

Thép XD phi 6-8

Kg

15.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả