• Thị trường

  Chủng loại

  ĐVT

  Đơn giá (VND)

  Ghi chú

  Cà Mau

  Thép XD phi 6-8 (Vicasa)

  Kg

  12.500

   

  Xi măng PCB40 (Hà Tiên)

  Bao

  78.500

   

  Cần Thơ

  Xi măng Tây Đô PCB40

  Bao

  70.000

   

   

  Thép phi 6-8 Tây Đô

  Kg

  12.400

   

  Nguồn: thitruonggiaca.com.vn