Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Long An

Thép cuộn phi 6 – thép MN

Kg

12.500

 

 

Xi măng PCB40 Hà Tiên

Bao

92.000

 

Trà vinh

Thép phi 6 LD

Kg

11.200

 

 

Thép phi 8 LD

Kg

11.200

 

 

Xi măng Hà Tiên PCB40

Bao

90.000

 

 

Thép xây dựng phi 6-8

Kg

12.500

 

An Giang

Xi măng Hà Tiên PCB40

Bao

75.000

 

 

Thép XD phi 6 Pomina

Kg

12.370

 

 

Thép XD phi 8 Pomina

Kg

12.370

 

Hậu Giang

Xi măng PCB30, bao 50 kg

Bao

85.000

 

 

Thép XD phi 6-8

Kg

15.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả