Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

An Giang

Xi măng Hà Tiên PCB40

Bao

75.000

0

 

Thép XD phi 6 Pomina

Kg

12.370

0

 

Thép XD phi 8 Pomina

Kg

12.370

0

Hậu Giang

Xi măng PCB30, bao 50 kg

Bao

85.000

0

 

Thép XD phi 6-8

Kg

15.000

0

Long an

Xi măng PCB40 HÀ Tiên

Bao

92.000

0

 

Thép cuộn phi 6 – Thép MN

Kg

12.500

0

Nguồn: Thị trường giá cả