Thị trường

Chủng loại

ĐVT (VND)

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Đồng Nai

Xi măng Hà Tiên PC30

Bao

75.000

 

Thép XD phi 6-8 LD Nhật

Kg

15.400

 

 

Ống nhựa Bình Minh phi 90x4,3mm

Mét

77.400

 

 

ống nhựa Bình Minh phi 20x2,3mm

Mét

9.400

 

Đồng Tháp

Xi măng Holcim PCB40

Bao

89.000

 

 

Thép XD phi 6-8

Kg

12.700

 

An Giang

Xi măng Hà Tiên PCB40

Bao

75.000

 

 

Thép XD phi 6 Pomina

Kg

12.370

 

 

Thép XD phi 8 Pomina

Kg

12.370

 

Hậu Giang

Xi măng PCB30, bao 50 kg

Bao

85.000

 

 

Thép XD phi 6-8

Kg

15.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả