Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Xi măng PCB3 (Fico BD)

Bao

70.000

 

Thép XD phi 6-8

Kg

13.400

-200

Bạc Liêu

Xi măng PCB40 (50 kg/bao)

Bao

83.500

+500

 

Thép tròn phi 6 (Miền Nam SD300)

Kg

13.450

+100

 

Thép tròn phi 8 (Miền Nam SD300)

Kg

13.400

+100

Long An

Xi măng PCB40 Hà Tiên

Bao

92.000

 

 

Thép cuộn phi 6 – Thép MN

Kg

13.500

 

Trà vinh

Xi măng Hà Tiên PCB40

Bao

90.000

 

 

Thép phi 6 LD

Kg

11.200

 

 

Thép phi 8LD

Kg

11.200

 

Nguồn: thitruonggiaca.com.vn