Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Đồng Nai

Xi măng Hà Tiên PC30

Bao

75.000

0

Thép XD phi 6-8 LD Nhật

Kg

15.400

0

 

ỐNg nhựa Bình Minh phi 90x4,3mm

Mét

77.400

0

 

ống nhựa Bình Minh phi 20x2,3mm

Mét

9.400

0

Đồng Tháp

Xi măng Holcim PCB40

Bao

89.000

 

 

Thép XD phi 6-8

Kg

12.700

 

An Giang

Xi măng Hà Tiên PCB40

Bao

75.000

 

 

Thép XD Phi 6Pomina

Kg

12.370

 

 

Thép XD phi 8 Pomina

kg

12.370

 

Hậu Giang

Xi măng PCB30, bao 50 kg

Bao

85.000

 

 

Thép XD phi 6-8

Kg

15.000

 

Long An

Xi măng PCB40 HÀ Tiên

Bao

92.000

 

 

Thép cuộn phi 6-Thép MN

Kg

12.500

 

Trà Vinh

Xi măng Hà Tiên PCB40

Bao

90.000

 

 

Thép phi 6 LD

Kg

11.200

 

 

Thép phi 8 LD

Kg

11.200

 

Nguồn: Thị trường giá cả