Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Cà Mau

Xi măng PCB40 (Hà Tiên)

Bao

78.500

 

 

Thép XD phi 6-8 (Vicasa)

Kg

12.500

 

Cần Thơ

Xi măng Tây ĐôPCB40

Bao

70.000

 

 

Thép phi 6-8 Tây Đô

Kg

12.600

 

Nguồn: Thị trường giá cả