Thị trường

Chủng loại

ĐVT (VND)

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Cần Thơ

Xi măng Tây Đô PCB40

Bao

70.000

0

Thép phi 6-8 Tây Đô

Kg

12.600

+100

Cà Mau

Xi măng PCB40 (Hà Tiên)

Bao

78.500

0

 

Thép XD phi 6-8 (Vicasa)

Kg

12.500

0

Nguồn: Thị trường giá cả