Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Tiền giang

Xi măng PCB40 Hà Tiên II

Bao

87.000

 

Thép XD phi 6

Kg

11.300

 

 

Thép XD phi 8

Kg

11.250

 

Lâm Đồng

Sắt tròn phi 6 VN

Kg

14.500

 

 

Xi măng Hà Tiên P.400

Bao

96.800

 

 

Gỗ coffa (gỗ thông 3 lá – N4)

M3

5.200.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả