Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Tiền Giang

Xi măng PCB40 Hà Tiên II

Bao

87.000

 

 

Thép XD phi 6

Kg

11.300

 

 

Thép XD phi 8

Kg

11.250

 

Lâm Đồng

Sắt tròn phi 6 VN

Kg

14.500

 

 

Xi măng Hà Tiên P.400

Bao

96.800

 

 

Gỗ coffa (gỗ thông 3 lá – N4)

M3

5.200.000

 

Đồng Nai

Xi măng Hà Tiên PC30

Bao

75.000

 

 

Thép XD phi 6-8 LD Nhật

Kg

15.400

 

 

Ống nhựa Bình Minh phi 90x4,3mm

Mét

77.400

 

 

Ống nhựa Bình Minh phi 20x2,3mm

Mét

9.400

 

Đồng Tháp

Xi măng Holcim PCB40

Bao

89.000

 

 

Thép XD phi 6-8

Kg

12.700

+200

An Giang

Xi măng Hà Tiên PCB40

Bao

75.000

 

 

Thép XD phi 8 Pomina

Kg

12.370

 

 

Thép XD phi 8 Pomina

Kg

12.370

 

Hậu Giang

Xi măng PCB30, bao 50 kg

Bao

85.000

 

 

Thép XD phi 6-8

Kg

15.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả