Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Đồng Tháp

Xi măng Holcim PCB40

Bao

89.000

 

 

Thép XD phi 6-8

Kg

12.500

 

Đồng Nai

Xi măng Hà Tiên PC30

Bao

85.000

 

 

Thép XD phi 6-8LD Nhật

Kg

17.000

 

 

Ống nhựa Bình Minh phi 90x4,3mm

mét

70.000

 

 

ống nhựa Bình Minh phi 34x2mm

Mét

70.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả