Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cao su thiên nhiên đã qua định chuẩn về kỹ thuật SVR10 - NATURAL RUBBER SVR10 (1 kiện tương đương 33,33 kgs)&VN

TAN

1210

CANG VICT

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 35kg/bành, hàng mới 100%.&VN

TAN

1400

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 (Cao su khối, đã qua sơ chế) NATURAL RUBBER SVR 10 (600 bành x 33.33 kg/bành) hàng mới&VN

TAN

1375

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 =6300 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1330

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1475,29

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10, 630 bành, NW=GW= 33.33 kgs/bành. Tổng cộng: NW= GW= 21 000 kgs&VN

TAN

1375

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 5S (0077-D).&VN

TAN

1603,0392

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 20 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1525

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1784,57

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60&VN

TAN

1560

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1546,746

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1620

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su thiên nhiên SVR CV50, đã định chuẩn kỹ thuật. Đong gói 33.33kg/bành, hàng mới 100%.&VN

TAN

1570

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật CV60 hàng đóng gói đồng nhất 35 kg/bành. Tổng cộng : 80 kien.&VN

TAN

1595

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tư nhiên đa đinh chuân ky thuât dang banh SVR CV60 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)&VN

TAN

1770,7638

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1655

TP.HCM ICD TRANSIMEX

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L&VN

TAN

1570

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 CV60&VN

TAN

1515

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L&VN

TAN

1495

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN SVR 3L. HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1200 KGS/ KIỆN&VN

TAN

1500

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1520

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L (CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1643,9

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Nguồn: VITIC